Peace Now!

Szeptemberben kerül megrendezésre Bécsben a Peace Now! konferencia. Ehhez szeretnénk kedvet ébreszteni az alábbi rövid beharangozóval.


A “Peace Now! Teremtsünk békét a nehéz helyzetekben” konferencia bátoríthat minket arra, hogy ne adjuk fel a reményt és ne hagyjuk hogy elsöpörjön minket az állandó bizonytalanság, az elfajuló félelmeink vagy a gondolkodásunk és érzelmeink egyre erősödő befolyásolása. Ha nem akarunk részt venni többé ezekben a pusztító és társadalmilag megosztó tevékenységekben, akkor rajtunk, egyéneken múlik, hogy emberi lényként felfedezzük és cselekedeteink mozgatórugójává tegyük igaz és jó szívünket.

A társadalom különböző területein sokan indítottak már el különféle kezdeményezéseket és elkezdtek formálni egy jó jövőt mindannyiunk számára. Közülük csak néhányat tudtunk meghívni erre a konferenciára, de az előadóink és a workshopok vezetői széles látókörű betekintést adnak majd azokra a lehetőségekre, amelyek rendelkezésünkre állnak illetve arra vonatkozóan is, hogy hogyan tudunk ezekben aktívan és hatékonyan részt vállalni.

Bár ezt a konferenciát egy buddhista közösség szervezi, itt nem valamiféle hitről vagy vallásos meggyőződésről van szó. Sokkal inkább arról, hogy hogyan találjunk meg magunkban minden olyan lehetőséget, amellyel hozzájárulhatunk egy jó társadalom megteremtéséhez. Közelről vizsgálva ezt, azt találjuk, hogy elsősorban a szívünkben kell találnunk egy szilárd alapot, amelyet táplálnunk és ápolnunk kell ahhoz, hogy a társadalomhoz értékelhető módon tudjunk hozzájárulni. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatokat kell létesítenünk és támogatnunk kell egymást abban, hogy együtt haladhassunk tovább egy jó jövő megteremtése érdekében.

“Mi, emberek, történelmi válaszúthoz érkeztünk: elpusztíthatjuk a világot vagy teremthetünk egy jó jövőt. Ökoszisztémánk kétes kimenetelű és törékeny állapotban van, jövőnk pedig azon múlik, hogy az emberi faj miként cselekszik. Most sokan érezhetjük, hogy átcsapnak felettünk a hullámok a mindennapi életben. Nincs időnk és energiánk arra, hogy a személyes vagy a társadalmi alapelveken elmélkedjünk és tehetetlennek érezhetjük magunkat arra, hogy a jövőn változtassunk.

Az, hogy hogyan megyünk tovább nem támaszkodhat csak egyetlen spirituális hagyományra, közgazdasági szemléletre vagy politikai rendszerre. Ez inkább azon múlik, hogy mit érzünk, kik is vagyunk valójában személyes és társadalmi értelemben egyaránt. Ebben az értelemben az emberi természet a legfontosabb globális probléma.”


(Idézet Sakyong Mipham Rinpoche: A Shambhala Alapelv c. könyvéből, ISBN 978-0770437459)