Az önbecsülés hatalma

blog-01El tudod képzelni, mi történne, ha mindannyian elkezdenénk azt érezni, hogy jók vagyunk, és a társadalom is jó – és ezen alapulna az önbizalmunk?

Amikor Nyugaton tanítok, az emberek gyakran beszélnek az önutálatról és az önmagukkal szembeni agresszióról. Mindez az érdemtelenség érzéséből ered. Úgy tűnik, rengeteg rossz dolog történik a világon és sokan kiábrándulnak az emberi természetből. Sőt, már otthon, az iskolában és a templomokban is azt tanultuk, hogy születésünk puszta ténye eleve hordoz magában valami hibát vagy hiányosságot.

Az önbecsülés érzete nélkül az emberi társadalom és kommunikáció természetszerűleg a manipuláció és megtévesztés játékszerévé válik és minden cselekedetünk arról szól, hogy megerősítsük önmagunkat vagy felülmúljuk a többieket.. A hatalom e hamis érzete miatt az élet a kételkedés állandó folyamatává válik, amely csak az alkalmatlanságérzetet erősíti meg bennünk és elidegenülést szül.

Apám ezt nevezte a „lemenő nap világának”. Ez a kifejezés arra az időszakra vonatkozik, amikor az emberiség elveszti a méltóságérzetét és céltudatosságát, mint ahogyan a Nap lehanyatlik a nap végén. Ami itt „lemegy”, lehanyatlik, az nem más, mint képességünk arra, hogy felismerjük saját alapvető jóságunkat.

Ha az emberiség túl akar élni – s mi több, virágozni akar – akkor elég bátornak kell lennünk, hogy megtaláljuk a bölcsességünket és engedjük ragyogni. Ezt azáltal tudjuk megtenni, ha alaposan megvizsgáljuk előfeltevéseinket. Talán eddig még sosem tanulmányoztuk az emberi természetet, de ha egy globális közösség felé igyekszünk, akkor életbevágó, hogy ezt megtegyük. Valóban a félelem és erőszak a természetünk, vagy lehetséges hogy valójában szelídek és félelemmentesek vagyunk a szívünk mélyén?

A stressz és az örökös aggodalom alatt talán béke rejtőzik?

Ha önvizsgálatunk során eljutunk eddig a pontig, ebből erőt nyerhetünk, amellyel megfordíthatjuk sorsunkat. Eképpen tehát a Shambhala Alapelv egy társadalmi átalakulási folyamat, melynek során az emberi természetben való kételkedés az emberi méltóság magabiztosságává válik.

Szakjong Mipham – részletek a Shambhala Alapelv című könyvből