Új kezdet az év végén

Gyakorlási lehetőségek a Shambhala Napot megelőző két hétben, elmélkedés az idő múlásáról és az új év megalapozása

Walker Blaine

Ahogy közeledik az új év, és beköszönt majd a Föld-Kutya Éve február 16-án, fontos, hogy nyugtázzuk az aktuális év, a Tűz-Madár Évének lezárását. Bár egy-egy “új év” időzítése minden kultúrában egy generációk hosszú során át kialakult közösségi döntés eredménye, bármely kultúrában találjuk is magunkat, az idő múlásával kapcsolatot kialakítani egészséges és felemelő dolog. Harcosokként azt a hozzáállást fejlesztjük magunkban, hogy az átmeneteket nyitottsággal köszöntjük és inspirációként tekintünk rájuk a jövőre nézve.

A Shambhala Naptár

Shambhala naptárunk a himalájai buddhista hagyományból származik. A nap és a hold mozgásán alapul, szemben a nyugaton használt naptárral, ami kizárólag a nap mozgásából ered. A nap és a hold mozgását ötvöző naptár a magyarázata annak, hogy a Shambhala Nap, ami mindig az új hold utáni napra esik, miért van más és más napon évről évre.

Hogy miért használjuk mind a nap, mind pedig a hold mozgását a naptárunkban, annak az az oka, hogy a nap és a hold együtt teremtik meg az évszakok illetve a nappal és az éjszaka váltakozását, amit a körülöttünk levő világban az idő múlásával érzékelünk. Ez tükröződik abban is, ahogyan a bátorság és gyengédség napja és holdja, vagy a bölcsesség és az együttérzés megteremti a harcosság útját. Egy ilyen naptár segít bennünket abban, hogy kapcsolatban maradjunk az évszakokkal odakint és közben emlékeztet minket a jó tulajdonságainkra idebent, arra ösztönözve bennünket, hogy együtt teremtsük meg a megvilágosodott társadalmat.

Egy naptár azt is lehetővé teszi, hogy megtervezzük a munkánkat és a szórakozásunkat. Lehetővé teszi a kultúránknak, hogy nyomon kövesse a növekedését és a közösségi ünnepek, együttlétek és az alapvető jóságot az életünkbe integráló szertartások segítségével megalapozza méltóságát. A telihold például az az időszak, amikor együtt ünnepeljük a jóságot a Shambhala Sadhana gyakorlásával. Hasonló példák erre még a Nyárközép Napja a nyári napforduló, a Béke Aratása az őszi napéjegyenlőség valamint a Gyerekek Napja a téli napforduló idején. Egy naptár erőt és józanságot sugall mindenki számára, mert segít minket abban, hogy céltudatosan és inspirációval mindannyian együtt haladjunk az idővel.

Az átmenet kifejezése a gyakorlásunkban

Az egyik évből a másikba való átmenet időszaka nagy erővel bír és különösen jelentőségteljes és fontos, hogy erre odafigyeljünk. A Shambhalában hagyományosan az év végét a Shambhala Napot megelőző 11 napos időszakkal jelöljük. Ez az ideje annak, amikor arra összpontosítunk, hogy jól zárjuk le a múló évhez kötődő cselekedeteinket és ezzel együtt megteremtjük azokat a jó feltételeket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy tisztánlátással és erővel lépjünk be az új évbe.

Spirituális szempontból az év vége az az időszak, amikor az akadályok legyőzésével kapcsolatos meditációs gyakorlatokat végzünk. Általánosságban szólva, ezek a védelmező gyakorlatok. A tibeti kolostorokban ebben az időben erőteljes védelmező gyakorlatokat végeznek, a felébredettség energiáit hívják segítségül, hogy legyőzzék az együttérző cselekvés útjában álló látható és láthatatlan akadályokat. A Shambhalában az év végi gyakorlásainkat úgy hívjuk, hogy “mamo énekek”, ami annak a védelmező éneknek a címére utal, amelyet ebben az időszakban gyakran gyakorlunk. A mamók az elemek megtestesülései, amelyek kibillenhetnek az egyensúlyukból és ártalmassá válhatnak az átmeneti időszakokban vagy társadalmi változások idején. A mamo énekekben azt kérjük, hogy az elmúlt év során összegyűlt mindenféle egyensúlytalanságok gyógyuljanak meg.

Az év végi gyakorlás másik eleme, hogy gyűjtsük össze és szerezzük vissza azokat az energiákat, amelyek esetleg szétszóródtak és kárba vesztek az elmúlt tizenkét hónapban. Jó, ha erre is tudunk időt szakítani a Shambhala Nap előtt, elmélkedve a tapasztalataink ilyen aspektusán is és egy kis gyakorlást szánni az energiák visszaszerzésére. Ez lehet olyan egyszerű is, hogy ezzel a motivációval végzünk ülő meditációt vagy Shambhala meditációt és a végén elmondjuk az érdemek felajánlását.

Az átmenet kifejeződése a háztartásunkban és a családunkban

Az év végi gyakorlási időszak két nappal a Shambhala Nap előtt ér véget. A Shambhala Napot megelőző napra időzíthetünk egy alapos “tavaszi nagytakarítást” az otthonunkban, hogy megalapozzuk az Új Évet. A lakás kitakarításával friss energiát idézhetünk meg, szó szerint eltakaríthatjuk az előző év maradékát és felkészíthetjük magunkat egy új kezdetre. Ez párhuzamba állítható a Shambhala Napot megelőzően végzett spirituális gyakorlásunkkal is. Az otthonunk kitakarítása is lehet saját jó természetünk megünneplése, ahelyett, hogy tehernek éreznénk, vagy olyasminek, amit azért csinálunk, mert már rosszul érezzük magunkat miatta.

A házioltár takarítása fontos része ennek a folyamatnak. Ha van olyan csészénk, amiben teát ajánlunk fel a védelmezőknek, akkor ezen a napon mossuk el. A háztartásunkkal való törődést ebben az időszakban azzal az általános megközelítéssel végezzük, hogy szabaduljunk meg az áporodottságtól és teremtsünk olyan környezetet, ami kedvez a friss energiák érkezésének. Ha lehet, zárjuk le minél több ügyünket, tegyünk eleget azoknak a vállalásainknak, amelyeket eddig nem tudtunk teljesíteni vagy fizessük vissza egy adósságunkat még az Új Év előtt. Mindezek lehetővé teszik, hogy a Shambhala Nap után több inspiráció és energia gyökerezzen meg életünkben.

Az év vége jó alkalom lehet arra is, hogy a család együtt dolgozzon a háztartásban, elmélkedjenek azon, hogy hogyan használják ki az együtt töltött időt, hogy működnek a lakásban a terek vagy hogyan lehetne esetleg átrendezni a szobákat. Ha vannak gyerekek is a családban, ők is segíthetnek a takarításban és az oltár újrarendezésében a takarítás után. Kiváló alkalom ez arra is, hogy elmagyarázzuk nekik az oltárra helyezett szimbólumokat és azok jelentéseit, lehetőséget adva így nekik is arra, hogy részt vegyenek a gyakorlásunkban és a kultúránkban.

Füstölő égetése egy lhasang tálban

A Shambhala Központok is szervezhetnek közös takarítást a központban az új év kezdete előtt. A takarítás után – akár otthon akár a központban – elvégezhetünk egy lhasangot is, azaz egy tisztító szertartást. A lhasang egy egyszerű szertartás, melynek során borókát égetünk és egy olyan éneket éneklünk, ami megtisztítja és megáldja a teret. A lhasangot énekelhetjük az oltárnál, majd egy kis borókát meggyújtva végigmegyünk az egész lakásban vagy központban, miközben minden szobában elkiáltjuk a harcosok kiáltását, hogy áldást idézzünk ezzel a jövőre.

Folytonos felfedezőút

Sok más dolgot is csinálhatunk annak érdekében, hogy a megújulást és az inspirációt megidézzük az Új Év kezdete előtt. Ne félj a kíváncsiságtól és játékosságtól. Tedd azt, ami a legjobban működik nálad és a háztartásodban, ami számodra jó érzéssel és megerősödéssel fejezi ki a Shambhala Nap átmeneti időszakát. Fontos, hogy ezt a folyamatot – különösen a takarítást – kíváncsisággal és ellazultsággal közelítsük meg, ne úgy, hogy valami tehernek érezzük, amit jól kell csinálnunk. Azzal, hogy az év végi hagyományokat bevezetjük az életünkbe, illetve azzal, hogy akár saját hagyományokat hozunk létre, részt veszünk azon az érdekes felfedezőúton, melynek célja, hogy megvalósítsuk a megvilágosodott társadalmat. Mindezek megalapozzák a Shambhala napi ünnepségeket valamint az alapvető jóság és a Nagy Keleti Nap kultúrájának évszakokon át vezető útját.

Walker Blaine Sakyong Mipham Rinpoche Szertartásmestere és a Kalapa Udvar egyik Hírnöke. Több mint 30 éve tanulmányozza és gyakorolja a dharmát a Shambhalában. Walker feleségével, Patricia-val Halifaxban, Nova Scotia-ban él.

(A cikk eredetileg a Shambhala Times közösségi hírmagazinban jelent meg 2016. január 22.-én, az eredeti szöveg első mondatát a magyar változatban az aktuális évhez igazítottam – a ford. megj.)