A Shambhala Útja

A Shambhala Útja a hiteles meditációs gyakorlás és bölcsesség-tanítások átfogó ösvénye. A képzést olyan tanfolyamok és hétvégi elvonulások alkotják, amelyek bevezetést adnak a Shambhala és a vajrayána buddhizmus ősi hagyományaiban gyökerező gyakorlatokba, tanításokba, kontemplatív művészetekbe és fizikai gyakorlatokba.
Nyitott bármilyen vallási hátterű vagy vallási háttér nélküli érdeklődők számára. Egyaránt ajánlott új és tapasztalt meditációs gyakorlók számára és mindazoknak, akik személyes spirituális ösvényüket és társadalmi aktivitásukat szeretnék gazdagítani.

Az Út Áttekintése

A Shambhala Útjának áttekintése
A Shambhala Útjának Áttekintését bemutató ábra letöltéséhez kattints ide.

A Shambhala Útja az alábbi elemekből áll:

A Shambhala Útjának részét képezik még különböző egy-két hetes elvonulások és haladó összejövetelek. Ezekről a programokról és arról, hogy a Shambhala Útja hogyan illeszkedik a Shambhala tanítások egészébe, a Shambhala központi weboldalán tájékozódhatsz, a Shambhala Útját bemutató oldalakon.

A tanfolyamok interaktív, közösségi események egy olyan környezetben, ahol a tanításokkal meghitt és közvetlen kapcsolatba kerülhetünk. A résztvevők itt megtanulhatják a meditációt és a tanítónak feltett kérdések, az egymással való párbeszéd illetve a kontemplatív művészet segítségével sajátíthatják el a tanításokat.

A hétvégi elvonulások lehetőséget teremtenek arra, hogy elmélyítsük meditációs gyakorlatunkat olyan keretek között, amelyek figyelembe veszik a mindennapi munka és a családi élet által támasztott követelményeket.

A Szent Ösvény kivételével bármelyik sorozattal kezdhetsz. Minden sorozatnál úgy terveztük meg a tanfolyamokat illetve a hétvégi elvonulásokat, hogy azok egymásra épülnek. Például a Shambhala Tréning során a résztvevők sorban haladnak végig az I. – V. szinteken. A fokozatos kezdés legjobb módja, ha először a „Meditáció a Mindennapi Életben” c. tanfolyamon veszel részt.

A Mindennapi Élet és a Shambhala Tréning sorozat

Bárki részt vehet a Mindennapi Élet tanfolyamokon vagy a Shambhala Tréning hétvégi elvonulás sorozaton külön-külön is. Mégis inkább azt javasoljuk, hogy ha teheted ezeken párhuzamosan vegyél részt, mert a kettő kombinációjával jobban elmélyítheted meditációs gyakorlásodat.

1. tanfolyam: Meditáció a Mindennapi Életben

A Meditáció a Mindennapi Életben c. tanfolyamot úgy terveztük, hogy a résztvevők megkapják azokat a bevezető tanításokat, melyek segítségével beépíthetik a meditációt a mindennapi életükbe. Egyszerű útmutatást és segítséget adunk itt arra vonatkozóan, hogyan válhat a mindennapi életünk részévé a tudatos éberség gyakorlása, ami nagyobb stabilitást, erőt és tisztánlátást biztosíthat számunkra. Nyitott mindenki számára.

1. hétvégi elvonulás: Shambhala Tréning I. szint

A meditáció gyakorlatának segítségével kezdünk rájönni, hogy – a zavarodottsággal ellentétben – a jóság a létezésünk feltétel nélküli alapja. Gyengéden és megbecsüléssel nyílunk meg saját magunknak és kezdjük belátni, hogy lehetőségünk van igaz és együttérző emberi lényként élni. Nyitott mindenki számára.

2. hétvégi elvonulás: Shambhala Tréning II. szint

Megízlelve az alapvető jóságot az I. szinten, most szeretnénk többet megtudni róla. A meditációs gyakorlás lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük, hogyan építünk a megszokásainkból egy védőburkot magunk köré, hogy leplezzük vele az alatta megbúvó félelmet. Kezdjük felismerni és méltányolni, hogy az alapvető jóság megtapasztalásának nincs semmilyen akadálya. Előfeltétel: Shambhala Tréning I. szint

2. tanfolyam: Elégedettség a Mindennapi Életben

Ezen a tanfolyamon felfedezzük a buddhista tanítások alapjául szolgáló valódi elégedettséget és a meditáció gyakorlatát a mindennapi életünkben. A meditációs gyakorlás segítségével megtanulhatjuk megbecsülni saját magunkat és az egyszerű, emberi tapasztalatokat anélkül, hogy aggresszívak lennénk önmagunkkal szemben. A nehézséget jelentő érzelmeket és az élet kihívásait gyengédséggel, kitartással és humorral is kezelhetjük. Nyitott mindenki számára.

3. hétvégi elvonulás: Shambhala Tréning III. szint

Megszokásaink vizsgálata után ránézünk arra, hogy hajlandóak vagyunk-e úgy megtapasztalni az életünket, hogy nem támaszkodunk a védőburokra. Elkezdünk közvetlenül részt venni a világban és a cselekedeteinkre is kiterjesztjük a félelemmentességet. Előfeltétel: Shambhala Tréning II. szint

3. tanfolyam: Öröm a Mindennapi Életben

Ahogy a meditációs gyakorlásunk fejlődik és kialakul bennünk az alapvető jóságba vetett bizalom, kezdjük felfedezni magunkban azt az önbizalmat és energiát, amelynek segítségével folytathatjuk az utat. A gyengédséget fegyelemmel ötvözve az öröm érzése merül fel bennünk. Az együttérzésről szóló mahayana tanítások ösztönözhetnek minket arra, hogy bátran és kétségektől mentesen éljük az életünket. Nyitott mindenki számára (javasolt felkészülés: Elégedettség a Mindennapi Életben)

4. hétvégi elvonulás: Shambhala Tréning IV. szint

Ahogy az alapvető jóságba vetett bizalmunk egyre jobban megszilárdul és elég bátrakká válunk ahhoz, hogy a valóság élét is megtapasztaljuk, gyengédséggel, nagyobb éberséggel és több kíváncsisággal fordulunk a világ felé. Rájövünk, hogy nyíltan és gyengéden viszonyulhatunk másokhoz is. Előfeltétel: Shambhala Tréning III. szint

4. tanfolyam: Félelemmentesség a Mindennapi Életben

Miután megtanultuk, hogyan dolgozhatunk a zaklatottságunkkal, a félelem már nem gátol minket. A tudat és a valóság természetéről szóló buddhista tanítások segítségével megtanuljuk, hogyan lássunk tisztán. Bátran szembenézünk az élettel és a halállal, úgy ahogy vannak. A meditáló, aki nyitott a bizonytalanságra, képes meghaladni a remény és a félelem érzéseit, hogy megtapasztalja az elfogulatlanságot. Előfeltétel: Öröm a Mindennapi Életben

5. hétvégi elvonulás: Shambhala Tréning V. szint

Gyengéden és félelemmentesen kommunikálunk a világgal, éberségünk kiélesedett és megpillantjuk a tudat nyitott, tiszta égboltját, ami a bölcsesség és felemelő energia örömteli forrása. Megtanulunk megbízni saját természetünkben annyira, hogy belemerüljünk a jelen pillanatba. Előfeltétel: Shambhala Tréning IV. szint

5. tanfolyam: Bölcsesség a Mindennapi Életben

A meditáció megélezi intelligenciánkat és felfedi a bölcsességünket. A program résztvevői gyakorlati tanácsokat kapnak ahhoz, hogy felfedezzék a bizalmat és a mágiát akár kihívások közepette is. Az akadályok már nem terelnek el és tesznek lehangolttá minket, így mindent az út részeként tudunk megtapasztalni. A mindennapi élet kihívásai lehetőséget teremtenek a kontemplatív gyakorlás illetve a társadalmi és környezeti szerepvállalás kifejezésére. Előfeltétel: Félelemmentesség a Mindennapi Életben

Rigden: Feltétel nélküli Önbizalom

Primordial_Rigden_2005_Cynthia_Moku_artist
A Rigden hétvége a Mindennapi Élet és a Shambhala Tréning sorozatok betetőzése. A Rigden az alapvető megvilágosodott természetünk kifejeződése, megtestesíti a feltétel nélküli önbizalom alapelvét. Történelmileg a Rigdenek megvilágosodott uralkodók voltak – akik képesek voltak “uralni a világukat” az alapvető jóságba vetett megingathatatlan bizalmuk révén. Ezt az elvonulást egy Shambhala acharya vezeti és a program része a “szélparipa” gyakorlat átadása valamint lehetőség nyílik arra is, hogy letegyük a Shambhala Fogadalmat, kinyilvánítva ezzel az alapvető jóság iránti elköteleződésünket. Előfeltétel: Bölcsesség a Mindennapi Életben és Shambhala Tréning V. szint

Az Alapvető Jóság sorozat

Az Alapvető Jóság sorozat a gyakorlatban mutatja be a Shambhala látásmódját. A fő különbség a Mindennapi Élet tanfolyamok és az Alapvető Jóság tanfolyamok között az, hogy a Mindennapi Élet tanfolyamok a mindennapi életben történő személyes átalakulást hangsúlyozzák, míg az Alapvető Jóság tanfolyamok a látásmód gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről szólnak.

Bár kezdheted ezzel a sorozattal is, javasoljuk azért legalább a lent említett felkészülési programok elvégzését is. Azt is javasoljuk, hogy – ha lehetséges -, az Alapvető Jóság sorozatot végezd el, mielőtt elmennél a Megvilágosodott Társadalom Összejövetelre. Az Alapvető Jóság sorozat emellett előfeltétele a Harcosok Összejövetelének.

1. tanfolyam: Ki vagyok én? Az emberi lét alapvető jósága

A tanfolyamon feltesszük a kérdést: Ki vagyok én? és megvizsgáljuk az énérzet mibenlétét. Tanításokat kapunk az alapvető jóságról, az éntelenségről, az egó és a védőburok kialakulásáról, a buddha-természetről és a harcosi önbizalomról. A tudatos éberség alapjaira építkezve kontemplatív gyakorlatok segítségével vizsgáljuk meg magunkat. Nyitott mindenki számára (javasolt felkészülés: Meditáció a Mindennapi Életben vagy a Shambhala Tréning I. szint)

2. tanfolyam: Hogyan segíthetek? A társadalom alapvető jósága

Ezen a tanfolyamon feltesszük a kérdést: “Hogyan segíthetek?” és megvizsgáljuk a másokkal való kapcsolatainkat, azt a törekvésünket, hogy segítsünk a világunkon, illetve a társadalmi átalakulás bizonyos elemeit. Áttekintjük, hogy hogyan értelmezi a Shambhala a társadalmat és megnézzük mi is az a megvilágosodott társadalom. Vajon a társadalom végső soron teljesen zavarodott vagy létezik-e a jóság az emberi társadalomban? Ez a tanfolyam a társadalom négy elemének átalakítására koncentrál: családi élet (háztartás), szakmai élet, szabadidő eltöltése és a gazdaság. Megtanuljuk a “küldés és fogadás” hagyományos mahayana gyakorlatát is (tonglen). Nyitott mindenki számára (erősen javallott felkészülés: Az emberi lét alapvető jósága és a Meditáció a Mindennapi Életben vagy az Elégedettség a Mindennapi Életben vagy a Shambhala Tréning I. szint)

3. tanfolyam: Mi a valóság? A valóság alapvető jósága

Ezen a tanfolyamon feltesszük a kérdést: “Mi a valóság?” és a jelenségvilág tanulmányozására helyezzük a hangsúlyt. Alapvető buddhista tanításokat ismerhetünk meg például a mulandóságról, az érzékelés folyamatáról, a tudatról és az ürességről. A szent világ megtapasztalása felé fordulunk, a természeti elemek varázslata és csodája felé. A tanfolyamnak egyfajta ökológiai vonatkozása is van. Nyitott mindenki számára (erősen javallott felkészülés: Az emberi lét alapvető jósága, A társadalom alapvető jósága és legalább a Shambhala Tréning I. szint)

A Szent Ösvény sorozat

A Szent Ösvény sorozat hétvégi Shambhala Tréning elvonulásokból áll, melyek során haladóknak szóló tanításokat kapunk a Shambhala mélyebb szintjeiről. A Szent Ösvény sorozatot bármikor el lehet kezdeni a Shambhala Tréning I. – V. szint és a Mindennapi Élet sorozatok elvégzése után. Emellett kimondottan javasoljuk további felkészülésként a Rigden hétvége és az Alapvető Jóság sorozat elvégzését. A Szent Ösvény sorozat nem előfeltétele a Megvilágosodott Társadalom Összejövetelnek, de előfeltétele a Harcosok Összejövetelének.

1. hétvégi elvonulás: Nagy Keleti Nap

Ez a hétvégi elvonulás megtanítja hogyan pillanthatjuk meg a Nagy Keleti Napot, azt az őseredeti energiát és ragyogást, ami minden létezés alapja. Nagy hangsúlyt fektetünk a józan társadalom felépítésének élő hagyományára is. Előfeltétel: Bölcsesség a Mindennapi Életben és Shambhala Tréning V. szint (további erősen javallott felkészülés: Rigden hétvégi elvonulás és az Alapvető Jóság sorozat)

2. hétvégi elvonulás: Szélparipa

Bevezetést és útmutatást kapunk a “szélparipa felébresztése” gyakorlathoz, ami megnyitja a szívünket és felfrissíti az önbizalmunkat. Ez a gyakorlat hozzáértő és szívből jövő társadalmi részvételt tesz lehetővé, hozzásegítve a harcost ahhoz, hogy bármilyen kihívás közepette is képes legyen előre haladni. Előfeltétel: Nagy Keleti Nap

3. hétvégi elvonulás: Drala

Az érzékelésünk mélységeinek felfedezésén át kapcsolatba lépünk a világban rejlő elemi és mágikus erővel. A drala alapelv arra a szent energiára és erőre vonatkozik, amelyet az agresszión túllépve tapasztalhatunk meg. Előfeltétel: Szélparipa

4. hétvégi elvonulás: Jámbor és Hetyke

A “négy méltóság” útja a harcosnak a világban való növekvő és kiszélesedő jótékony részvételét jelképezi. A méltóságokról szóló tanítások segítségével minden szinten fenn tudjuk tartani éberségünket és örömünket. A Jámbor a harcos utazásának megalapozott, szerény és gyengéd kezdeti szakaszának tanulmányozása. Itt azt tanuljuk meg, hogy hogyan haladjuk meg az arroganciát – ami a tanulás fő akadálya. A Hetyke a négy méltóság közül a második. Itt a tiszta, élénk és felemelkedett energiára összpontosítunk természetes fegyelmünk segítségével. A kétségek csapdájából szabadulva a Hetyke harcos képes előkelően és könnyedén cselekedni. Előfeltétel: Drala

5. hétvégi elvonulás: Felháborító és Kifürkészhetetlen

A harmadik és negyedik méltóság, a Felháborító és Kifürkészhetetlen a megvalósításra összpontosít és a gyakorlott harcos rendkívüli jártasságára utal. Mivel már nem félünk attól, hogy hibázunk, a felháborító harcos szokatlan és előremutató látásmódját a spontán kifürkészhetetlenség képességével ötvözzük, hogy még szélesebb körben segíthessünk másoknak. Előfeltétel: Jámbor és Hetyke

6. hétvégi elvonulás: Arany Kulcs

Ennek a hétvégi elvonulásnak a témája az a Shambhala szöveg, amely az “anyagi világgal” és az érzékszervi észleléseinkkel való kapcsolatunkról szól. Megtanítja a gazdagító jelenlét gyakorlatát – azt a képességet, hogy azonnal megérezzük a belső értéket önmagunkban, a jelenségekben és a világban. Előfeltétel: Felháborító és Kifürkészhetetlen